Coaching is een toegankelijke en resultaat gerichte vorm van persoonlijke begeleiding met  directieve gesprekstechnieken en oefeningen.
We spreken over Counseling in geval van non-directieve gesprekstherapie.

Bij AD(H)D coaching is het proces een langduriger traject, waarbij op gestructureerde wijze  activerende en ondersteunende begeleiding wordt geboden ter vergroting van de zelfredzaamheid.

Resultaten in coaching en counselling:  Zelfvertrouwen, meer openheid in communicatie, sterker zelfbewustzijn, afname van klachten, beter omgaan met  stress, werkhervatting, oplossen van conflicten, veranderen van ongewenst gedrag, opruimen van belemmerende  patronen, emoties en gedachten, angsten en fobieën opruimen, doelen bereiken, etcetera.  En ook: een eye-opener, een uitlaatklep, een klankbord, reflectie.

De nadruk bij Luisterrijk ligt op samenwerking:  De coach, counseller is afwisselend directief en non-directief.  Er is aandacht voor eigen kracht, persoonlijke bronnen voor motivatie, het verbreden van inzichten  en bewustwording om persoonlijke effectiviteit te vergroten en duurzame effecten te bereiken.

Methodieken
Bij Luisterrijk worden elementen toegepast uit de Rogeriaanse Psychotherapie, Cognitieve  Gedragstherapie, NLP,  Imaginatiekunde, Hypnotherapie, Systemisch werk, Contextuele Therapie, Lichaamswerk en Creatieve Therapie. De manier waarop dit gebeurt is geheel afhankelijk van de hulpvraag en wat zich verder aandient.  In die zin is de manier van coaching en counselling zowel analytisch-methodisch als intuïtief.    

Intake en duur
Tijdens een intakegesprek bekijken we of we tot samenwerking zullen overgaan.  De duur van een traject kan variëren van 3 tot 10 sessies van anderhalf uur.  Bij verhindering wordt er niets in rekening gebracht, mits dit minimaal 24 uur van tevoren gemeld wordt.

Privacy
Alles wat besproken wordt is uiteraard vertrouwelijk en er kan gerekend worden op absolute  privacy.  Zie ook de ethische gedragscode van de NOBCO

Verwijzing en vergoeding
U kunt zonder verwijzing terecht.  Informeert u voor eventuele vergoeding naar de mogelijkheden die uw  zorgverzekeraar biedt. In sommige gevallen is het mogelijk om via werkgever of de sociale diensteen traject in te gaan.

Persoonsgebonden budget  
In het geval er een PGB vanuit de AWBZ  is toegekend,  is het mogelijk om  individuele psychosociale begeleiding te    krijgen, gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van de zelfredzaamheid.
Zie www.pgb.nl voor meer informatie